„Prawo o szpiegach”. Wraca zakaz fotografowania. Będzie jak w PRL-u?

„Prawo o szpiegach”. Wraca zakaz fotografowania. Będzie jak w PRL-u?

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,30144735,prawo-o-szpiegach-wraca-zakaz-fotografowania-rodem-z-prl.html?_gl=1*3zfojl*_gcl_au*MTk1NzY3NjE5NC4xNjkwOTg5NTIy*_ga*MTIzMTQ1NTEyMC4xNjU5NTIwMDM1*_ga_6R71ZMJ3KN*MTY5MzkwMTM0NC45LjAuMTY5MzkwMTM0NC4wLjAuMA..&_ga=2.91167706.1510026747.1693816876-1231455120.1659520035#S.TD-K.C-B.5-L.1.duzy