PISdowo, Warszawa. Policja pilnuje Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, postawionego przez PIS tak aby dzielić społeczeństwo.

Warszawa, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej pilnowany 24h przez policję, za ogrodzeniem odsłonięte fundamenty tzw. Pałacu Saskiego. PISdowo w pigułce.

Warszawa, plac Defilad, trybuna honorowa w trakcie budowy Placu Centralnego. To Było tutaj 19 października 2017.

Pozostałość PISdowa na gmachu Narodowego Banku Polskiego przy pl. Powstańców Warszawy. Prymitywna propaganda, dla Polaków traktowanych jak ciemna masa przez Dobrą Zmianę.