PISdowo, Warszawa, plac Grzybowski 3/5, Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie, tablice dziękczynno błagalne.

PISdowo, Warszawa. Policja pilnuje Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, postawionego przez PIS tak aby dzielić społeczeństwo.