Warszawa, Kamienica przy ul. Chocimskiej 33 zajmowana w 1945–1951 przez BOS.

Biuro Odbudowy Stolicy (BOS) – instytucja powołana w 1945 dekretem Krajowej Rady Narodowej w celu odbudowy Warszawy zniszczonej w czasie II wojny światowej. Rok likwidacji 1951.