Warszawa, ul. Czerniakowska 137, Kościół Św. Stefana Króla Wyznawcy, Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek

Warszawa, ul. Czerniakowska 137, Kościół Św. Stefana Króla Wyznawcy, Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek
Warszawa, ul. Czerniakowska 137, Kościół Św. Stefana Króla Wyznawcy, Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek
Warszawa, ul. Czerniakowska 137, Kościół Św. Stefana Króla Wyznawcy, Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek
Warszawa, ul. Czerniakowska 137,  Kościół Św. Stefana Króla Wyznawcy, Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek
Warszawa, ul. Czerniakowska 137, Kościół Św. Stefana Króla Wyznawcy, Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek