Warszawa, ul. Stefana Banacha 2, dawny Gmach Wolnej Wszechnicy Polskiej

04.2024

Warszawa, ul. Stefana Banacha 2, dawny Gmach Wolnej Wszechnicy Polskiej
Warszawa, ul. Stefana Banacha 2
Warszawa, ul. Stefana Banacha 2

napis na tablicy przy wejściu:

W tym gmachu, wybudowanym w 1929 roku wg. projektu Pawła Wędziagolskiego
mieściła się Wolna Wszechnica Polska

uczelnia kontynuująca tradycje działających na przełomie XIX i XX stulecia
tajnego Uniwersytetu Latającego
oraz Towarzystwa Kursów Naukowych

W czasie okupacji hitlerowskiej placówka działała w konspiracji,
a w gamchu, oficjalnie pełniącym funkcję szkoły zawodowej,
prowadziła tajne nauczanie Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego.

Warszawa, ul. Stefana Banacha 2