Warszawa, ul. Stefana Kazimierza Hankiewicza 1, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe w 1960 i 2024


Lata 1957-1963 , Archiwum Akt Nowych. „Jesteśmy w Warszawie Miasto dawne i nowe PIW Warszawa 1981”, Autor: Edmund Uchymiak

źródło: https://fotopolska.eu/Narodowe_Archiwum_Cyfrowe_Warszawa?f=2281066-foto

Warszawa, ul. Stefana Kazimierza Hankiewicza 1, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe
Warszawa, ul. Stefana Kazimierza Hankiewicza 1, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe