Warszawa, ul. Ludna 9, Dom mieszkalny Pocztowej Kasy Oszczędności.

02.2024

Warszawa, ul. Ludna 9 Dom mieszkalny Pocztowej Kasy Oszczędności. Widok od ul. Okrąg.
Warszawa, ul. Ludna 9, Dom mieszkalny Pocztowej Kasy Oszczędności.
Warszawa, ul. Ludna 9 Dom mieszkalny Pocztowej Kasy Oszczędności. Narożnic ul. Okrąg i ul. Ludna.

Dom mieszkalny Pocztowej Kasy Oszczędności przy ul. Ludnej 9 w Warszawie, proj. Józef Handzelewicz, budowa w latach 1923–1924, w 1939 spłonął dach, w 1944 roku podczas walk poważnie zostało uszkodzone skrzydło północne. W latach 2016–2017 budynek został zrekonstruowany i wyremontowany

źródło: Wikipedia