przebudowy

Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37, Akademia Sztuk Pięknych w 2010 i 2019 roku

galeria: http://czarnota.org/gallery/thumbnails.php?album=840

zdjęcia z dnia : 2010.05.05

zdjęcia z dnia : 2019.12.29

Tu mieściła się pracownia graficzna
prof. Władysława Skoczylasa
twórcy współczesnego drzeworytu polskiego
1883-1934

Warszawa, ul. Brzeska 15/17

galeria: https://kukushka.eu/gallery/thumbnails.php?album=835


wizualizacja kamienicy po przebudowie ze strony http://bitlens.pl/

https://www.twoja-praga.pl/praga/ulice/5684.html

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona około 1897 roku dla Arona i Menachema Kaliszów. Posiada 33 lokale mieszkalne oraz 3 lokale użytkowe.
Tuż przed wybuchem II wojny jej właścicielem był P. Cybulski.
..
Ciekawostki

– Przed wojną mieściła się tu kawiarnia Dawida Mędżyrzyckiego. Mojsze (Moszka) Cukierman (Cukerman) mieszkał i prowadził sklep (firmę) z platformami przewozowymi (w 1908r.). Majer Cukierman handlował na Pradze zbożem, w tym samym domu co brat Mojsze (mieszkał i miał sklep, skład zaś przy ul. Szerokiej 38). – czytamy na stronie napradze.waw.pl

zdjęcia z dnia: 2019.05.04


zdjęcia z dnia: 2019.12.07

Warszawa, ul. Żelazna 65 / Grzybowska, dawna Fabryka Wyrobów Żelaznych „Duschik i Szolce”, potem brama getta

galeria: https://kukushka.eu/gallery/thumbnails.php?album=502

Ulica Żelazna w kierunku Chłodnej, widok od strony ul. Grzybowskiej
Fotografia ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego
https://www.jhi.pl/en/blog/2015-11-17-zamykanie-getta-w-kronice-emanuela-ringelbluma


zdjęcia z dnia: 1998


zdjęcia z dnia: 2005


zdjęcia z dnia: 2006.05.02


zdjęcia z dnia: 2008.09.13


zdjęcia z dnia: 2010.09.11


zdjęcia z dnia: 2011.02.06


Warszawa, ul. Strzelecka 8 / ul. Środkowa

galeria: http://czarnota.org/gallery/thumbnails.php?album=810

zdjęcia z dnia: 2010.11.14


zdjęcia z dnia: 2019.05.02

https://dzieje.pl/wideo/szelag-w-dawnej-katowni-przy-ul-strzeleckiej-8-powstanie-izba-pamieci
A. Szeląg: w dawnej katowni przy ul. Strzeleckiej 8 powstanie izba pamięci
W dawnej katowni przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie powstanie izba pamięci- powiedziała PAP mec. Anna Szeląg zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
Jak dodała, po tym, jak zostaną przeprowadzone prace archeologiczne, konserwatorskie, remontowe, zostanie umożliwione zwiedzanie i zapoznanie się z tragiczną historią tego miejsca wszystkim ludziom.

W hołdzie polskim patriotom, ofiarom reżimu komunistycznego
więzionym, torturowanym i mordowanym w tym miejscu
przez funkcjonariuszy początkowo NKWD, a następnie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w latach 1944-1946

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 2014

podwórko kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8


Przewiń do góry