Warszawa, Białorusini upamiętniają rocznicę zbójstwa aktywisty z mińskiego Placu Przemian, Ramana Bandarenki. Беларусы ў Польшчы.