Podlesie, dwór i folwark

Dwór Podlesie
Herrenhof, Schloss Kunsdorf

widok majątku od strony drogi

Stawik / sadzawka i brama do majątku


Brama od strony majątku


ślady folwarku w Podlesiu