Opactwo Cystersów w Lubiążu

Opactwo Cystersów w Lubiążu
Lubiąż Abbey
Kloster Leubus

Fragment elewacji remontowany w 2017 … 2019 roku

Pamięci patriotów luksemburskich
deportowanym przez hitlerowców do Lubiąża
od września 1942 do stycznia 1943

Opactwo Cystersów w Lubiążu

Granica remontu eleacaji