Bolesławiec, ul. Bankowa, ul. Karola Miarki, Powiatowy Zespół Szkół w Bolesławcu w 2013 i 2022

Bolesławiec Bankowa Karola Miarki Szkoła Podstawowa nr 2 im Bohaterów II Armii Wojska Polskiego
Bolesławiec, ul. Bankowa, ul. Karola Miarki, Powiatowy Zespół Szkół w Bolesławcu w 2013 i 2022
Bolesławiec, ul. Bankowa, ul. Karola Miarki, Powiatowy Zespół Szkół w Bolesławcu

Bolesławiec Bankowa Karola Miarki Szkoła Podstawowa nr 2 im Bohaterów II Armii Wojska Polskiego
Bolesławiec, ul. Bankowa, ul. Karola Miarki, Powiatowy Zespół Szkół w Bolesławcu

Bolesławiec, ul. Bankowa, ul. Karola Miarki, Powiatowy Zespół Szkół w Bolesławcu

W XV rocznicę powrotu ziem piastowskich do Macierzy
960-1960
Zbowid

W XV rocznicę powrotu ziem piastowskich do Macierzy, 960-1960, Zbowid