Lódź, ul. Próchnika 45 / Żeromskiego w 2019 i 2020