Łódź, ul. Adama Próchnika 43, dawne Żydowskie Gimnazjum Męskie


W tym budynku w latach 1918-1939 działało prywatne gimnazjum o profilu humanistycznym,
założone przez poetę i dramaturga żydowskiego, Icchaka Kacenelsona,
autora poematu „Pieśń O Zamordowanym Narodzie Żydowskim”.
Była to szkoła polsko-hebrajska
Beginning in 1918, this building housed a private jewish boys gymnasium that stressed an approach in the humanities.
The Katzenelson School was headed by Yitzhak Katzenelson, a poet and playwright who composed the powerful elegy,
„The Song Of The Murdered Jewish Nation”.
It was a Polish-Hebrew school.It ceased operation in 1939.


ŻYDOWSKIE GIMNAZJUM MĘSKIE – ŁÓDŹ, ULICA PRÓCHNIKA 43.

http://baedekerlodz.blogspot.com/2013/12/zydowskie-gimnazjum-meskie-prochnika-43.html

W budynku przy ulicy Próchnika 43 (wówczas była to ulica Zawadzka) działało żydowskie gimnazjum męskie o profilu humanistycznym.
Gimnazjum zostało założone przez poetę Icchaka Kacenelsona, podobnie jak prywatna szkoła hebrajska przy ulicy Zawadzkiej 4.
Jej kierownikiem administracyjnym był brat poety Berl Kacenelson.