Łódzkie remonty, 13.02.2022

Łódź al. Tadeusza Kościuszki 65, Sąd Apelacyjny w Łodzi

Łódzkie remonty, 13.02.2022


Łódź ul. Roosevelta 15, Dawny budynek Banku Towarzystwa Wzajemnego Kredytu Przemysłowców Łódzkich
w 2020 i 2022 roku


Łódź, ul. Sienkiewicza 75/77, kompleks fabryczny „Wigencja” Maurycego Wohlmana i Adolfa Goldmana