Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 64, największa akcja ekspropriacyjna za okupacji sowieckiej w Lublinie

Byli żołnierze AK z oddziału Stanisława Łukasika „Ryś” zdobyli ponad milion złotych.
W trakcie akcji doszło do wymiany ognia z funkcjonariuszami z pobliskiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

Niestety ceną za ten sukces były liczne aresztowania w szeregach lubelskiej konspiracji poakowskiej. Łącznie aresztowano 46 osób i funkcjonariusze UB po kilku dniach odzyskali część zdobytych pieniędzy.
Dwóch z oskarżonych zakatowano na śmierć podczas śledztwa, osobiście nadzorowanego przez stalinowskiego zbrodniarza Adama Humera

Komunistyczny sąd wydał 14 wyroków śmierci, z tego 13 zostało wykonanych po zatwierdzeniu ich przez „gen. LWP” M. Rolę-Żymierskiego i B. Bieruta – komunistycznego namiestnika
„Polski Ludowej” z nadania Stalina.
https://www.lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/turystyka/zwiedzaj_lublin/szlaki/szlak_pamieci_zolnierzy_wykletych.pdfPamięci żołnierzy AK – uczestników akcji na izbę skarbową w Lublinie
w dniu 7 kwietnia 1945 r.
zamordowanych przez władze komunistyczne na zamku w Lublinie w dniu 8 lipca 1945 r.Akcja w samo południe…, a potem wielka „wsypa”
http://ohistorie.eu/tag/akcja-na-izbe-skarbowa/?print=print-search