Lublin, ul. Lipowa25, Pomnik mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”Cichociemny mjr. Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”
Kawaler Krzyża Virtuti Militari
dowódca Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej w czasie okupacji hitlerowskiej 1943-1945

W okresie terroru stalinowskiego
dowódca Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 1945-1947

Podkomendni: kpt. Stanisław Łukasik ps.“Ryś”, por.Roman Groński ps,”Żbik”, por. Edmund Turduj ps.“Mundek”, por.Jerzy Miatkowski ps.“Zawada”, por.Arkadiusz Wasilewski ps.“Biały”, por.Tadeusz Pelak ps. “Junak”.

W hołdzie dowódcy i jego podkomendnym zamordowanym przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Więzieniu Mokotowskim w Warszawie w dniu 7 III 1949 r.
za walkę o niepodległość ojczyzny

Hieronim Kazimierz Dekutowski, ps. „Zapora”, „Odra”, „Reżu”, „Stary”, „Henryk”, „Zagon”, „Mieczysław”, „Piątek” (ur. 24 września 1918 w Dzikowie, zm. 7 marca 1949 w Warszawie) – major Polskich Sił Zbrojnych, cichociemny, dowódca oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_Dekutowski


Hieronim Dekutowski – Cichociemny
http://elitadywersji.org/hieronim-dekutowski-cichociemny/

Mjr Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918 – 1949)
https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy/90744,Mjr-Hieronim-Dekutowski-Zapora-1918-1949.html


Bohaterowie z Rakowieckiej – Major Hieronim Dekutowski „Zapora”