Grudziądz, ul Generała Sikorskiego 13/17, dawne wiezienie karno śledcze

Pamięci więźniów politycznych
skazanych wyrokami sądów wojskowych w latach 1945-1956
zamordowanych w więzieniu karno-śledczym w Grudziądzu
przez funkcjonariuszy NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa

W hołdzie ofiarom terroru stalinowskiego