Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 13.
Śladami zbrodni 1944-1956
https://odznaki.org/odznaka/sladami-zbrodni-1944-1956/

Dawna siedziba PUBP w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 13
https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-lubuskie/zagan/6638,Dawna-siedziba-PUBP-w-Zaganiu-przy-ul-Gimnazjalnej-13.html