Łódź, ul. Niciarniana 5. Mieszkania pracowników Towarzystwa Akcyjnego Łódzkiej Fabryki Nici

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/34223,lodz-budynek-robotniczy-z-ul–niciarnianej-5.html
Juliusz Kunitzer, jeden z właścicieli Łódzkiej Manufaktury Nici (http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/34095,lodz-lodzka-manufaktura-nici-wciaz-zywa.html) dom dla swoich pracowników wzniósł przy ul. Niciarnianej 5.

Został on wybudowany w latach 1903-1904 według planów architektonicznych Alvila Jankau.
Budynek posiada bardzo ciekawą bryłę, nawiązującą do budowli fortyfikacyjnych.
Do dzisiejszego dnia spełnia swoje pierwotne przeznaczenie czyli jest domem mieszkalnym.

Łódź, ul. Niciarniana. Mieszkania pracowników Towarzystwa Akcyjnego Łódzkiej Fabryki Nici