Biała Podlaska, Cmentarz Katolicki, kwatery pachołków sowieckiego okupanta Polski

galeria: http://czarnota.org/spacery/thumbnails.php?album=10

Kordasz Leon
funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa
żył lat 90
Wasylczuk Włodzimierz
funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa
żył lat 23
polegli w dniu 18 IV 1946 r. w walce o utrwalenie władzy ludowej

podporucznik Semeryło Czesław
funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej
żył lat 26
poległ dnia 22 VIII 1946 r. w walce o utrwalenie władzy ludowej

plutonowy Strzelecki Włodzimierz
funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej
żył lat 43
kapral Łuba Aleksander
funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej
żył lat 32
polegli dnia 18 IV 1946 r. w walce o utrwalenie władzy ludowej


plutonowy Ładniak Hieronim
funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej
żył lat 43
poległ dnia 29 X 1945 r. w walce o utrwalenie władzy ludowej

Janas Tadeusz
Wieczorek Edward
funkcjonariusze KBW Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
polegli dnia 19 III 1946 r. w walce o utrwalenie władzy ludowej


Witalis Mochnacz
członek ORMO (Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej)
starszy sierżant Milicji Obywatelskiej


kapral Kociński Czesław
funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej
żył lat 33
poległ dnia 12 III 1945 r. w walce o utrwalenie władzy ludowej

Mackało Tadeusz
funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa
żył lat 18
poległ dnia 26 IV 1946 r. w walce o utrwalenie władzy ludowej

kapral Żukowski Mikołaj
funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej
żył lat 33
poległ dnia 25 III 1945 r. w walce o utrwalenie władzy ludowej

Prokopiuk Andrzej
funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej
żył lat 33
poległ dnia 25 III 1945 r. w walce o utrwalenie władzy ludowej


Waligóra Ludwik
funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej
żył lat 24
poległ dnia 25 V 1948 r. w walce o utrwalenie władzy ludowej

Bukowski Władysław
funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej
żył lat 27
poległ dnia 26 X 1948 r. w walce o utrwalenie władzy ludowejDawidziuk Daniel
były członek K.P.P. (Komunistycznej Partii Polski), P.P.R (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), P.Z.P.R. (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej)