Tomaszów Mazowiecki, ul. Świętego Antoniego 21, dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego


Tomaszowianie „Wyklęci” cz.1
https://www.nasztomaszow.pl/wiadomosci/15456,tomaszowianie-wykleci-cz1
Po wkroczeniu na nasze tereny w styczniu 1945 roku armii sowieckiej, tylko część członków zbrojnego podziemia ujawniła się, nie chcąc pogodzić się z narzuconym siłą ustrojem i podporządkowaniem kraju Związkowi Sowieckiemu.
Samo ujawnienie wcale nie chroniło przed aresztowaniem przez organy bezpieczeństwa i stosowaniem różnych form represji.
Nowa władza z niezwykłą gorliwością zaczęła zapełniać więzienia, niedawnymi żołnierzami podziemia, upatrując w nich główne zagrożenie dla budowanego systemu.
Aby temu zapobiec samorzutnie zaczęły powstawać oddziały, których zadaniem miała być ochrona byłych partyzantów przed aresztowaniami i represjami, a w szczególności przed wywozem do sowieckich łagrów.


Tomaszowianie „Wyklęci” cz.2 – Tadeusz Bartosiak ps. Wilk
https://www.nasztomaszow.pl/wiadomosci/15451,tomaszowianie-wykleci-cz2-tadeusz-bartosiak-ps-wil

Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 23.
https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-lodzkie/tomaszow-mazowiecki/5951,Dawna-siedziba-PUBP-w-Tomaszowie-Mazowieckim.html