cmentarz Powązki Wojskowe, Karkoszka Józef, pułkownik


Karkoszka Józef, pułkownik

poniższe dopasowanie na podstawie nazwiska, daty urodzin, i stopnia.
proszę o kontakt, jeśli popełniłem błąd.

https://marucha.wordpress.com/2012/06/19/internowanie-w-komanczy/
Parafia Komańcza należała do dekanatu sanockiego. Ksiądz prałat Antoni Porębski, dziekan sanocki, został upoważniony przez ks. bp. Franciszka Bardę, ordynariusza diecezji przemyskiej, do opieki nad Prymasem. Zabezpieczaniem „obiektu” krypt. „Wrona” – bo tak w oficjalnej terminologii ubeckiej nazwano klasztor Sióstr Nazaretanek w okresie internowania w nim Prymasa – zajmowała się specjalna Grupa Operacyjna Departamentu VI Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, działająca przy Powiatowym Urzędzie ds. BP w Sanoku. Grupą tą kierował kpt. mjr Józef Karkoszka. Rola struktur sanockiej bezpieki, której szefem był wówczas kpt. Tadeusz Paulukiewicz, ograniczała się w zasadzie tylko do zadań pomocniczych i współdziałania z Grupą Operacyjną (np. udostępniania własnej agentury i materiałów operacyjnych). Podobnie rzecz się miała z antykościelnym Wydziałem VI Wojewódzkiego Urzędu ds. BP w Rzeszowie. Jesienią 1955 r. agentura bezpieki na terenie gromady Komańcza (dwóch informatorów) oraz ta wykorzystywana do rozpracowywania Kościoła w powiecie sanockim (czterech informatorów) były stosunkowo słabe. Jak pisano w jednym z ubeckich dokumentów, „agentura ta nie tkwiła w żadnych rozpracowaniach i spełniała rolę sieci ogólno-informacyjnej”, a zatem nie nadawała się do inwigilacji kard. Wyszyńskiego.

http://www.katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/94741
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Józef
Nazwisko: Karkoszka

Miejsce urodzenia: BRZEZINKA

W okresie 1.01.-31.01.1946 II Kurs SSp przy WUBP w Krakowie. ///
26.10.1949 ukarany ostrą naganą z jednoczesnym skierowaniem sprawy do MBP za „poderwanie autorytetu UB, zatracenie czujności klasowej oraz skompromitowanie się w oczach ludności” (z mat. sygn. IPN Kr 0162/264) – w konsekwencji przeniesiony z funkcji szefa PUBP w Wadowicach na stanowisko szefa PUBP w Dąbrowie Tarnowskiej – organizował zabawy, na które nie zapraszał „robotników” i „szerokich mas”, a podczas tych imprez nieodpowiednio się zachowywał. ///
20.03.1950 ukarany trzydniowym aresztem za stosowanie brutalnych metod podczas przesłuchiwania podejrzanego (z mat. sygn. IPN Kr 0162/264). ///
W okresie 01.02.-25.12.1957 delegowany do Wietnamu (bliższych danych brak). ///


IPN: Twarze krakowskiej bezpieki

https://ipn.gov.pl/ftp/pdf/Twarze.krakowskiej.bezpieki.pdf
KARKOSZKA JÓZEF
s. Pawła
ur. 4 III 1924 r.
Awanse:starszy sierżant – 31 I 1946 r.; chorąży – 5 XI 1946 r.; podporucz-nik – 10 VII 1947 r.; porucznik – 18 VII 1949 r.; kapitan – 21 VII 1951 r.; major – b.d.; podpułkownik – b.d.; pułkownik – b.d.


IPN: Twarze wadowickiej bezpieki

https://ipn.gov.pl/ftp/wystawy/twarze_wadow_bezp/content/wprowadzenie.html
Jako miasto powiatowe Wadowice stały się siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP), który podlegał Wojewódzkiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Krakowie. Okres funkcjonowania PUBP to czas najsurowszych represji wobec społeczeństwa – czas likwidacji podziemia niepodległościowego, czas terroru w trakcie kampanii przed „referendum ludowym” z 30 czerwca 1946 r. i wyborami do Sejmu z 19 stycznia 1947 r., czas instalowania komunistycznej dyktatury w Polsce. Na czele PUBP w Wadowicach w tym okresie stali kolejno: Władysław Kubka, Władysław Kosowski, Czesław Piechnik, Stefan Śmiechowski, Józef Karkoszka, Czesław Kowalczyk, Roman Rubacha, Krzysztof Bielawski oraz Władysław Łyszczek.