cmentarz Powązki Wojskowe, grób rodziny Sosabowskich


Generał Stanisław Sosabowski

Kawaler Orderu Virtuti Militari
spadochroniarz arnhemczyk
walczył w Polsce i poza jej granicami
zmarł na obczyźnie
spoczął na ziemi ojczystejGenerał brygady Stanisław Franciszek Sosabowski
http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/Content/2395/Sosabowski.pdf
Stanisław Janusz Sosabowski
„Stasinek”
dowódca kedywu kolegium „A”
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari
doktor medycyny
zmarł w Wielkiej Brytanii

Helena Anna Sosabowska
porucznik służby sanitarnej Brygady Karopackiej


Stanisław Janusz Sosabowski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Janusz_Sosabowski
W trakcie kampanii wrześniowej w stopniu podporucznika dowodził plutonem obsługi pociągu sanitarnego.
Po ucieczce z tymczasowego obozu jeńców w Żyrardowie zaangażował się w grudniu 1939 w działania konspiracyjne.
Kontynuował także studia medyczne na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, odbywając praktyki w Szpitalu Dzieciątka Jezus.
W latach 1939–1942 był instruktorem i dowódcą jednego z plutonów żoliborskiego oddziału „Fabryka”.
W sierpniu 1942 zorganizował oddział dywersyjny w strukturach Tajnej Organizacji Wojskowej, który po jej scaleniu z Armią Krajową wszedł w skład grupy „Andrzeja” Józefa Rybickiego (późniejszego Oddziału Dyspozycyjnego „A”), należącej do Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.

Powstańczy oddział Kedywu pod jego dowództwem 1 sierpnia 1944 oswobodził strzeżoną przez SS w magazynach na Umschlagplatzu 50-osobową grupę Żydów z Węgier i Grecji, więźniów pobliskiego obozu na Gęsiówce.
Na początku powstania został ciężko ranny w twarz i trwale utracił wzrok w prawym oku.

http://jozefszczurek.pl/biop0464.html
Karierę wojenną młody Sosabowski rozpoczął z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej, jako lekarz wojskowy. Podczas obrony Warszawy został awansowany do stopnia podporucznika. Po kapitulacji Warszawy, znalazł się w obozie jenieckim w Żyrardowie, skąd udało mu się zbiec. Szybko włączył się w ruch podziemny pod pseudonimem „Stasinek”. Dowodził plutonem w Batalionie „Baszta” Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, zespołem bojowym Okręgu Warszawskiego „Baszta”, a w końcu plutonem w Oddziale Dyspozycyjnym „A” Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Kolejno był awansowany do stopnia podporucznika, a następnie kapitana.

„Od 1941 r. – pisze Hanna Downarowicz – Okręgiem Warszawskim AK kierował Józef Rybicki „Andrzej”, dr filozofii, dyrektor gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim. Staszek dowodził podległą mu Grupą Żoliborską, która odegrała poważną rolę w działaniach zbrojnych na terenie Warszawy – brała udział w takich akcjach, jak podpalenie zakładów materiałów pędnych, magazynów broni, amunicji i zaopatrzenia. W czasie powstania w getcie warszawskim grupa „Stasinka” pomagała w przeprowadzaniu Żydów kanałami do Śródmieścia. Później, w związku z zarządzeniem gen. Bora-Komorowskiego, likwidowała konfidentów i funkcjonariuszy Sipo (Sicherheitspolizei).”