Ślady wojny 1992–1995 w byłej Jugosławii

Bośnia i Hercegowina, Mostar

Ślady wojny 1992–1995 w byłej Jugosławii