Bośnia i Hercegowina, Mostar, Ślady wojny 1992–1995 w byłej Jugosławii


https://en.wikipedia.org/wiki/Bosnian_War

The Bosnian War was an international armed conflict that took place in Bosnia and Herzegovina between 1992 and 1995.
The war is commonly seen as having started on 6 April 1992, following a number of earlier violent incidents.
The war ended on 14 December 1995 when the Dayton accords were signed.
The main belligerents were the forces of the Republic of Bosnia and Herzegovina, those of Republic of Herzeg-Bosnia and Republika Srpska, proto-states led and supplied by Croatia and Serbia, respectively.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_w_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowinie

Wojna w Bośni i Hercegowinie – tocząca się w latach 1992–1995 wojna domowa.
Zwaśnione strony stanowili walczący o autonomię bośniaccy Serbowie oraz władze Republiki Bośni i Hercegowiny, na której terenie toczyły się główne walki, wraz ze skonfederowanymi z nimi od pewnego momentu Chorwatami.
W wyniku działań wojennych, a przede wszystkim w wyniku czystek etnicznych, zginęło od 97 tys. do 110 tys. ludzi (niektóre źródła podają nawet do 200 tys.), a ponad 1,8 miliona zmuszonych zostało do opuszczenia swoich domów.
Wszystkie strony konfliktu dopuściły się licznych czystek etnicznych, rabunków i gwałtów na ludności cywilnej.
Trwająca blisko cztery lata wojna i czystki etniczne zostały zakończone wymuszonym przez Sojusz Północnoatlantycki (NATO) układem w Dayton.
Na mocy mandatu ONZ NATO przeprowadziło w tym celu operacje lotnicze „Deny Flight” oraz „Deliberate Force”.Ślady wojny 1992–1995 w byłej JugosławiiMostar, Bośnia i Hercegowina, Mostar, Bosnia and Herzegovina, Traces of War, ślady wojny 1992–1995 na ścianie