Rzeszów, dawna siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego


Rzeszów, Plac Śreniawitów 2, al. Pod Kasztanami 18