Dawna siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie

ul. Jagiellońska 13, Plac Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli 14,
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie


Rzeszów – Siedziba WUBP/WU
ul. Jagiellońska 13

WUBP w Rzeszowie zajął na swoją siedzibę dwie kamienice przy ul. Jagiellońskiej 13 powstałe w latach 30. XX wieku. Obydwie w czasie okupacji niemieckiej wykorzystane były przez Gestapo. Prawdopodobnie w czerwcu 1944 roku zainstalowało się tam NKWD a następnie polska bezpieka. W 1955 roku WUBP przeniósł się do domu przy ulicy Dąbrowskiego. W sąsiednim budynku, oddzielonym podwórkiem zorganizowany został areszt śledczy. Cele więźniów znajdowały się na parterze, a na piętrze katownia i biura. Ludzie nazywali ten budynek rzeźnią. Obecnie oba są wykorzystywane przez policję.
https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-podkarpack/rzeszow/10729,Rzeszow-Siedziba-WUBPWU.html


Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzki_Urz%C4%85d_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznego_w_Rzeszowie

Pamięci ofiar nazizmu i komunizmu
więzionych i katowanych w tym miejscu
w latach 1939-1944 w siedzibie Gestapo
zaś w latach 1944-1956 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego