Czeladź, Rynek Imienia Stefana Wyszyńskiego, Rynek 26 Fragment czeladzkiego rynku – powitanie gen. J. Hallera w 1919 roku.

źródło: https://fotopolska.eu/Czeladz/b78695,Rynek_26.html?f=321680-foto

1919 , Fragment czeladzkiego rynku – powitanie gen. J. Hallera w 1919 roku (fot. W. Kidawa). Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie.
Czeladź, Rynek Imienia Stefana Wyszyńskiego, Rynek 26 Fragment czeladzkiego rynku – powitanie gen. J. Hallera w 1919 roku.
Czeladź, Rynek Imienia Stefana Wyszyńskiego, Rynek 28 i 26 w 2022