Czeladź, ul. Dehnelów 10, Muzeum Saturn

05.2022


19 lutego 1945 r. z obozu koncentracyjnego w Potulicach
powróciły do Czeladzi dzieci aresztowane 10 sierpnia 1943 r. w akcji Oderberg.
W tym budynku do 1947 r. mieszkali osieroceni mali więźniowie Potulic,
których rodziców zamordowano w hitlerowskich obozach zagłady.

Czeladź, ul. Dehnelów 10, Muzeum Saturn

Obóz w Potulicach został wyzwolony 21 stycznia 1945 roku. Wkrótce czterej mieszkańcy Czeladzi zorganizowali dwa transporty, którymi przywieziono z Potulic do Zagłębia Dąbrowskiego 157 polskich dzieci – nie tylko tych aresztowanych podczas Akcji „Oderberg”. Zdecydowana większość z nich była sierotami.

Przybycie do Czeladzi pierwszego transportu 54 wyzwolonych dzieci miało miejsce 19 lutego 1945 r. Od wielu lat wydarzenie to co roku jest upamiętniane w tym mieście obchodami, w których uczestniczą najmłodsze ofiary Akcji „Oderberg” – dzisiaj liczące ponad 70 lat.

https://dzieje.pl/aktualnosci/70-rocznica-akcji-oderberg


Czeladź, ul. Dehnelów 10, Muzeum Saturn
Czeladź, ul. Dehnelów 10, Muzeum Saturn