Warszawa, ul. Czerniakowska, pomnik pamięci Jerzego Gawina.

„odeszli… i tylko cisza po nich…”

23.IX.1944 r.
w Powstaniu Warszawskim przy przebijaniu się oodziału z Czerniakowa do Śródmieścia
poległ por. phm. Jerzy Gawin „Słoń”
Dowódca plutonu „Felek” batalionu „Zośka” Armii Krajowej

Warszawa, ul. Czerniakowska, pomnik pamięci Jerzego Gawina.
Warszawa, ul. Czerniakowska, pomnik pamięci Jerzego Gawina.