Warszawa, ul. Chłodna 20, Kamienica pod Zegarem

z internetu:

Śladami getta warszawskiego: Kamienica pod Zegarem