WARSZAWA na foto.czarnota.org


Ostatnie wpisy

Warszawski modernizm

Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35, Dom Nauczycielski http://foto.czarnota.org/warszawa/2020/01/17/warszawa-ul-wybrzeze-kosciuszkowskie-35-dom-nauczycielski/

Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35, Dom Nauczycielski

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/28882,warszawa-dom-nauczycielski.html Dom Nauczycielski znajduje się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35. Został wybudowany w latach 1930-32 ze składek nauczycieli według projektu architekta Teodora Bursze i inżyniera Antoniego Kowalskiego. Jest to siedziba Związku Nauczycielstwa Polskiego. galeria: http://czarnota.org/gallery/thumbnails.php?album=842 zdjęcia z dnia: 2010.05.05 zdjęcia z dnia: 2019.12.29 Dom Nauczycielski Wzniesiony dzięki ofiarności nauczycielek i nauczycieli w latach 1930-1932 według […]

Warszawa ul. Stalowa 56

https://www.twoja-praga.pl/praga/ulice/5175.html Ulica Stalowa 56 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Trzypiętrowa kamienica w narożniku ulicy Szwedzkiej i Stalowej została wzniesiona około 1900 roku. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy. Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielką była Maria Łandin. galeria: http://czarnota.org/gallery/thumbnails.php?album=812 zdjęcia z dnia: 2019.03.17

Warszawa, MDM Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, socrealistyczne rzeźby

galeria: http://czarnota.org/spacery/thumbnails.php?album=33 zdjęcia z dnia: 2020.01.11 Jerzy Jarnuszkiewicz, “Hutnik”, 1952 T. Breyer, S. Momot, “Włókniarka” T. Łodziana, “Kolejarz” Jerzy Jarnuszkiewicz, “Przedszkolanka” Murarz Karol Tchorek, “Matka z dzieckiem” “Macierzyństwo”, 1952, J. Gazy, “Rolnik” J. Gazy, “Górnik”, 1952

Warszawa, ul. Marszałkowska 37, Kościół Najświętszego Zbawiciela

galeria: http://czarnota.org/gallery/thumbnails.php?album=407 zdjęcia z dnia: 2007.03.03 zdjęcia z dnia: 2020.01.11

syf w centrum Warszawy, MDM, ul. Marszałkowska 34/50

za Wikipedia: Biennale – wydarzenie, najczęściej impreza artystyczna. Na biennale wystawiane mogą być dzieła z wybranej dyscypliny sztuki: np. biennale plakatu, biennale architektury, biennale tańca towarzyskiego lub kilku dyscyplin – biennale sztuki. galeria: http://czarnota.org/spacery/thumbnails.php?album=33 zdjęcia z dnia: 2020.01.11

Warszawa, ul. Zagórna 6/8

galeria: http://czarnota.org/gallery/thumbnails.php?album=841 Wizualizacja kamienicy po nadbudowie, źródło internet zdjęcia z dnia: 2020.01.12

Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37, Akademia Sztuk Pięknych w 2010 i 2019 roku

galeria: http://czarnota.org/gallery/thumbnails.php?album=840 zdjęcia z dnia : 2010.05.05 zdjęcia z dnia : 2019.12.29 Tu mieściła się pracownia graficzna prof. Władysława Skoczylasa twórcy współczesnego drzeworytu polskiego 1883-1934

Warszawa, renowacja, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa

galeria: http://czarnota.org/spacery/thumbnails.php?album=33 zdjęcia z dnia: 2020.01.04 pl. Konstytucji 6 / ul. Piękna ul. Marszałkowska 53 55/73 ul. Koszykowa

Warszawa, ul. Zajęcza 9

galeria: http://czarnota.org/gallery/thumbnails.php?album=836 zdjęcie z dnia: 2010.05.05 zdjęcie z dnia: 2019.12.29 kolory przekłamane, gdyż zdjęcia wykonane o zmroku.

Warszawa, ul. Brzeska 15/17

galeria: https://kukushka.eu/gallery/thumbnails.php?album=835 wizualizacja kamienicy po przebudowie ze strony http://bitlens.pl/ https://www.twoja-praga.pl/praga/ulice/5684.html Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona około 1897 roku dla Arona i Menachema Kaliszów. Posiada 33 lokale mieszkalne oraz 3 lokale użytkowe. Tuż przed wybuchem II wojny jej właścicielem był P. Cybulski. .. Ciekawostki – Przed wojną mieściła się tu kawiarnia Dawida Mędżyrzyckiego. Mojsze (Moszka) Cukierman (Cukerman) […]

Warszawa, ul. Chłodna 20, Kamienica pod Zegarem

z internetu: Śladami getta warszawskiego: Kamienica pod Zegarem

Warszawa, ul. Targowa 42

zdjęcia z Facebook

Warszawa, ul. Poznańska 3, Kamienica Lewy’ego

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/42028,warszawa-kamienica-lewyego-z-1910-r-.html Budynek nazywany kamienicą Lewy’ego od nazwiska jej pierwszego właściciela powstał w 1910 r. Wczesnomodernistyczny obiekt powstał na desce kreślarskiej architekta Łukasza Wolskiego, autora projektów bazyliki przy ulicy Kawęczyńskiej i kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. … Wśród mieszkańców domu był Marian Rentgen-Güntner, aktor i piosenkarz zamordowany przez NKWD w Charkowie w 1940 r. galeria: […]

Warszawa, ul. Jagiellońska 32

galeria: http://czarnota.org/gallery/thumbnails.php?album=829 zdjęcia z dnia: 2011.01.29 zdjęcia z dnia: 2019.03.16


Przewiń do góry