Warszawa, ul. Stawki od ul. Dzikiej w kierunku wschodnim. W czasie wojny południowa część Umschlagplatz – w czasie likwidacji Getta Warszawskiego i w 2024