Warszawa, ul. Wileńska 12, lokal konspiracyjny AK, ZWZ

ul. Wileńska 12

ul. Wileńska 12, róg Rzeszotarskiej


W tym domu, w lokalu nr 5, w okresie okupacji niemieckiej mieściło się mieszkanie konspiracyjne,
zaś w piwnicach magazynowano materiały stosowane w „małym sabotażu” i kolportażu prasy podziemnej.

W tym właśnie mieszkaniu, po powstaniu Armii Krajowej w 1942 roku, żołnierze ZWZ:

ZOFIA BONISŁAWSKA „Jadwiga”
HENRYK HORDUS „Skrzetuski”
BOGUSŁAW NEUGEBAUER „Wołodyjowski”
JERZY SMONIEWSKI „Lotnik”
WIKTOR ZIEMBIŃSKI „Kmicic”

zostali żołnierzami Armii Krajowej w Rejonie 4,
Zgrupowaniu 1626/Rokita/Plutonu 1627/Znicz, 6/XXVI Obwodu Warszawa-Praga,
składając PRZYSIĘGĘ, której ROTA brzmiała:
„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski,
kładę swe serce na ten święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia
i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej,
stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił,
aż do ofiary mego życia, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej
będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.”

Przysięgę odebrał płk ANTONI ŻUROWSKI „Blacharski”, mówiąc:
„Przyjmuję was w szeregi żołnierzy Armii Polskiej, walczącej z wrogiem o wyzwolenie Ojczyzny.
Waszym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku.
Zwycięstwo będzie waszą nagrodą.
Zdrada karana będzie śmiercią.”

FUNDACJA
LOTOS