Białoruś, Sopoćkinie, Ofiarom zbrodni stalinowskiej z lat 1939-1955

Ofiarom zbrodni stalinowskiej z lat 1939-1955
w hołdzie czci i pamięci
rodacy