Konin, ul. Zofii Urbanowskiej 4, w hołdzie pracownikom Poczty Polskiej, żołnierzom AK

W hołdzie
Władysławie Wojciechowskiej „Władzie”
i Stanisławowi Wojciechowskiemu „Stachowi”
pracownikom Poczty Polskiej
żołnierzom Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej
obwodu „Krzywda” w Koninie,
którzy oddali życie za ojczyznę zamordowani przez Niemieckich okupantów 6 maja 1943 r. w więzieniu we Wrocławiu