Żyrardów, ul. Kasztanowa 2, Cmentarz Parafialny, krzyż AKŻołnierze Armii Krajowej
armii żyrardowskiej obwodu „Bażant”
w 80 rocznicę odzyskania Niepodległości Polski
oraz w 54 rocznicę koncentracji oddziałów AK (siepie 1944) w lasach radziejowskim i sokulskim
ten krzyż ustanawiając przypominają

Ojczyzna to ziemia i groby
Naród tracąc pamięć traci życie