(2017.11) Warszawa, Plac Defilad przy trybunie honorowej. Pięc dni po śmierci Priotra Piotr Szczęsnego. To Było tutaj 19 października 2017.

(2017.11) Warszawa, plac Defilad, trybuna honorowa. Pojawiła się tablica „ja zwykły, szary człowiek 19.X.2017”. To Było tutaj 19 października 2017.