Łódź, przebudowa ulic Wojska Polskiego i Franciszkańskiej finansowana przez Europejski Fundusu Rozwoju Regionalnego. 2023.02.26

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego