Kaliłów, Frontstalag 307 Kriegsgefangenlager , miejsce pochówku jeńców w lesie „Popówka”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kali%C5%82%C3%B3w
Między wiosną a jesienią 1941 roku w lasach Kaliłowa znajdował się sektor C Lagra Hitlerowskiego „Frontstalag 307” Kriegsgefangenlager.
Jeńcami obozu byli żołnierzy Armii Czerwonej: Rosjanie, Gruzini, Tatarzy i inni.

Ciała zmarłych w obozie jeńców były wożone furmankami przez okolicznych mieszkańców do pobliskiego lasku „Popówka”. Wg relacji naocznych świadków dziennie wywożono z obozu kilkaset ciał. Zmarli oni z wycieńczenia, głodu (nie dostawali jedzenia przez wiele dni), chorób a część (głównie przy likwidacji obozu) została zamordowana. Miejsce pochówku 40 tys. jeńców w lesie „Popówka” w Kaliłowie zostało uczczone Pomnikiem[6].

W Kaliłowie i okolicach łącznie podczas okupacji przebywało od 150 do 200 tysięcy jeńców z czego zginęło około 80 000, o czym świadczą liczne pomniki i masowe mogiły w okolicznych lasach.

Pomnik polsko – białoruski na skraju lasu


Poległym w czasie II Wojny światowej w latach 1939-1945 od kombatantów i młodzieży
Republiki Białoruś i Rzeczypospolitej Polskiej

Tu spoczywa 40 tys. jeńców radzieckich
zmarłych z głodu i chorób zakaźnych
pomordowanych przez dzicz hitlerowską
cześć ich pamięci !

Obóz jeniecki „Frontstalag 307 – Unterlager C”. Kaliłów – Woskrzenice Duże.

http://aloszak-szerokitrakt.blogspot.com/2016/07/oboz-jeniecki-frontstalag-307.html

Obóz jeniecki „Frontstalag 307 – Unterlager C”. Kaliłów – Woskrzenice Duże.

https://www.bialskieforum.pl/oboz-jeniecki-frontstalag-307-unterlager-c-kalilow-woskrzenice-duze/

https://www.slowopodlasia.pl/wiadomosci/8204,gmina-biala-podlaska-frontstalag-307-tej-tragedii-nie-zapomnimy-nigdy

W 1941 roku tuż przed planowanym atakiem na Związek Radziecki Niemcy utworzyli na terenie powiatu bialskiego przejściowy obóz frontowy oznaczony jako „Frontstalag 307”. Składał się on z podobozów „A” w Terespolu, „B” w Sielczyku i „C” w Kaliłowie – Woskrzenicach Dużych oraz lazaretu w lesie Hola.