Inowrocław, Skwer Sybiraków, pomnik żołnierzom Armii Krajowej

Żołnierzom Armii Krajowej poległym i pomordowanym w latach 1939-1956
Памяти солдат Армии Крайовой, убитых в 1939-1956 гг.
In memory of Home Army soldiers killed and murdered in 1939-1956

społeczeństwo Inowrocławia