Rębków, Starowiejska, pamięci akcji „Burza”Zgrupowane pod komendą majora Władysława Szkuty ps. „Marcin” w akcji „Burza”
oddziały Armii Krajowej obwodu „Gołąb” – „Garwolin”,
dowodzone przez kapitana Wacława makulca ps. „Mirkowski” i porucznika Wacława Matysiaka ps. Ziuk”
stoczyły tu w dniu 27 lipca 1944 r.
zwycięską walkę z oddziałami Wehrmachtu.

W walce poległ plutonowy Stefan Zyśk ps. „Kruczek”


http://mazowsze.hist.pl/33/Szkice_Podlaskie/710/1986/24692/

http://www.podlasie24.pl/wiadomosci/garwolin/zolnierze-ak-obwodu-golab-spelniaja-swoj-testament-b167.html
Bitwa toczyła się w ramach akcji „Burza”, a uroczystość ma przypominać, że Armia Krajowa skutecznie stawiała opór frontowym oddziałom hitlerowskich Niemiec.

… Otóż żołnierze AK zgrupowani już w ramach akcji „Burza” w regularne oddziały partyzanckie, podjęły nierówną walkę z frontowymi oddziałami Wehrmachtu, które walczyły z Armią Czerwoną i dość skutecznie broniły Garwolina przed wtargnięciem czerwonoarmistów.
Dopiero uderzenie polskich oddziałów partyzanckich na tyły Wehrmachtu, wywołały zamieszanie i popłoch w tych oddziałach i Armia Czerwona mogła łatwiej wejść do Garwolina – powiedział Edmund Muszyński, prezes Okręgu Warszawa – Wschód Światowego Związku Żołnierzy AK.