Polska, Karny Obóz Pracy Treblinka I, Poland, Penal Labour Camp Treblinka I (cz. 2)

Poland, Penal Labour Camp Treblinka I
Polska, Karny Obóz Pracy Treblinka I


Polska, Karny Obóz Pracy Treblinka I, Poland, Penal Labour Camp Treblinka I (cz. 1)

Treblinka I Szambo
Treblinka I Septic Tank

Treblinka I Piekarnia i mleczarnia
Treblinka I Bakery and Dairy

Treblinka I Stajnia
Treblinka I Stables

Treblinka I Warsztat samochodowy
Treblinka I Garage

Treblinka I Magazyn odzieży
Treblinka I Clothes Store

Treblinka I Budynek mieszkalny dla Niemców i komendanta
Treblinka I German and Commandant’s Accommodation

Treblinka I Basen
Treblinka I Pool

Treblinka I Latryny
Treblinka I Latrines

Treblinka I Pracownia krawiecka, elektrownia i pozostałe warsztaty
Treblinka I Tailor’s workshop, power station and other workshops

Treblinka I Studnia
Treblinka I Well

Treblinka I Kuchnia i piwnica
Treblinka I Kitchen and cellar

Treblinka I Barak dla Żydów
Treblinka I Barrack for Jewish Men

Treblinka I Studnia
Treblinka I Well

Treblinka I Warsztaty
Treblinka I Workshops

Treblinka I Plac apelowy i maszt z flagą
Treblinka I Roll call area and flag mast

Treblinka I Latryny
Treblinka I Latrines

Treblinka I Barak dla Polaków
Treblinka I Barrack for Polish Men

Treblinka I Magazyn
Treblinka I Storehouse

Treblinka I Barak rodzinny
Treblinka I Family barrack

Treblinka I Sortownia
Treblinka I Sorting barrack

Treblinka I Barak dla Polek
Treblinka I Barrack for Polish women
null

Treblinka I Basen
Treblinka I Pool

Treblinka I Lazaret
Treblinka I Lazerett


Polska, Karny Obóz Pracy Treblinka I, Poland, Penal Labour Camp Treblinka I (cz. 1)