Kościerzyna, grób zbiorowy żołnierzy Armii Radzieckiej.

Kościerzyna, ul. Markubowo 9.
Cmentarz miejski.
Grób żołnierzy Armii Radzieckiej.

Cmentarze i pomniki Armii Radzieckiej. Soviet military memorials and cemeteries
list


Wieczna chwała spoczywającym tu 470 bohaterskim żołnierzom Armii Radzieckiej
poległym w marcu 1945 roku w walce z faszyzmem.

Kościerzyna, grób zbiorowy żołnierzy Armii Radzieckiej.


Wieczna Chwała Bohaterskim Żołnierzom Armii Czerwonej
poległym za wyzwolenie Naszej Ojczyzny
za wolność i szczęście całej ludzkości
Mieszkańcy miasta i powiatu Kościerzyna.

Kościerzyna, grób zbiorowy żołnierzy Armii Radzieckiej.
Kościerzyna, grób zbiorowy żołnierzy Armii Radzieckiej.

Kościerzyna, grób zbiorowy żołnierzy Armii Radzieckiej.