Koło, ul. Poległych, cmentarz wojenny, cmentarz żolnierzy Armii Radzieckiej
Cmentarz wojenny w Kole – jedna z czterech kolskich nekropolii. Położony jest na terenie osiedla Przemieście Warszawskie, w rejonie największych walk o wyzwolenie miasta w 1945 r. Pochowani są tam głównie żołnierze radzieccy.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojenny_w_Kole
… wypisane są nazwiska 132 poległych w walkach o wolne Koło.
W lutym roku 1997 pochowano na tym cmentarzu także 13 ekshumowanych zwłok żołnierzy radzieckich ze Słupcy.


Cześć i chwała bohaterom Armii Radzieckiej polełym o wyzwolenie miasta Koła i okolic w dniach 19-21 stycznia 1945.