Kąkolewnica, uroczysko Baran, Podlaski Katyń, miejsce masowych mordów NKWD na polskich żołnierzach