Kąkolewnica, uroczysko Baran, Podlaski Katyń, miejsce masowych mordów NKWD na polskich żołnierzach

Место массовых убийств ссовершенных советскими бандитами на польских солдатах Армии Крайовой и солдатах Второй Польской Aрмии в 1944-1945 годах

Historia „lasu Baran” łączy się z postojem i zorganizowaniem w Kąkolewnicy jesienią 1944 roku sztabu II Armii Wojska Polskiego.
Polaków podejrzewanych o działalność antykomunistyczną skazywano na śmierć przez rozstrzelanie w pobliskim lesie.
Wyroki zatwierdzali radzieccy prokuratorzy.
Wśród nich najbardziej bezwzględny major Prokopowicz.
Przypuszcza się, że w okresie stalinizmu zamordowano 1500-2000 żołnierzy, których ciała spoczywają w miejscowym lesie.

Żołnierzom Armii Krajowej i Drugiej Armii Wojska Polskiego
zamordowanym przez NKWD w latach 1944-1945

Mogiła zbiorowa żołnierzy Armii Krajowej
Polegli za ojczyznę 24.XI.1944
cześć ich pamięci

p. por. A. K.
Wiktor Lubarski
pseudo „Szokół” „Bolszewik”
odznaczony krzyżem walecznych AK
żył lat 19
zamordowany przez N.K.W.D. w Kąkolewnicy w styczniu 1945
cześć jego pamięci

Kąkolewnica – sąd polowy II Armii WP i areszt Informacji Wojskowej oraz NKWD – wykaz nazwisk straconych

Uroczysko Baran – ofiary i kaci
http://kozirynek.online/blog/2020/06/14/uroczysko-baran-ofiary-i-kaci/

Uroczysko Baran killing fields
https://en.wikipedia.org/wiki/Uroczysko_Baran_killing_fields

The Uroczysko Baran killing fields (Polish: miejsce zbrodni Uroczysko Baran), often referred to in Poland as the „Little Katyn” or the „Second Katyn”, was the location for secret executions of soldiers and officers of the Polish Underground State carried out by Communist forces on behalf of the NKVD, SMERSH, PUBP, and (the Soviet-formed) Second Army of Ludowe Wojsko Polskie in the later stages of World War II.

The killing fields were known to the local people in Kąkolewnica from the beginning.
In July 1944, the Soviet 1st Belorussian Front under Marshal Konstantin Rokossovsky was stationed in Kąkolewnica, removing cattle and plundering food supplies, throwing people out of their homes to make way for military lodgings, and setting up SMERSH and NKVD interrogation dungeons in the basements.
Soon, General Świerczewski with his LWP soldiers joined the fray.
The Polish partisans from AK, WiN and BCh, captured in the vicinity – but also transported there from afar – like the soldiers of the 27th Home Army Infantry Division, were executed across the vast area of the forest spanning well over a dozen hectares.
Mass graves were planted over with small pine trees by the killers.
A symbolic cross was erected on site by some people in the summer of 1945.
Removed by the Communist officials, it was often replaced by the locals under the cover of night.

„Uroczysko Baran : w kręgu zbrodni :materiały sesyjne”, Kąkolewnica 2007
Radzynski_Rocznik_Humanistyczny-r2007-t5-s280-286

Uroczystość patriotyczno-religijna na uroczysku Baran – Kąkolewnica, 9 czerwca 2019

https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/73090,Uroczystosc-patriotyczno-religijna-na-uroczysku-Baran-Kakolewnica-9-czerwca-2019.html

Mapa Miejsc Pamięci Żołnierzy Wyklętych

https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&mid=19sqgEDDAzt5eDkm_0VbL_PpiHyo&ll=52.04135279528592%2C18.851238680030054&z=7