Luksemburg i Łódź, dzień po dniu


1. 2019.09.14 – Luksemburg, jedno z najbogatszych państw świata,
Kraj bardzo wysoko rozwinięty o dominującej roli usług (70% produktu krajowego brutto), zwłaszcza sektora finansowego w gospodarce. Siedziba ponad 100 banków.

Co mnie zadziwiło? w mieście rozstawili statuetki/pomniki mózgu – zadziwiające, że coś tak nieestetycznego jest dla mieszkańców Luksemburga ważne !!!

2. 2019.09.15 – następny dzień, tym razem w Łodzi.