Uniejów, ul. Kościelna, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Floriana, prace remontowe w otoczeniu kolegiaty


Znaleziono średniowieczną bullę papieską przy uniejowskiej kolegiacie
https://uniejow.pl/aktualnosci/znaleziono-sredniowieczna-bulle-papieska-przy-uniejowskiej-kolegiacie.html

Od początku roku trwają prace remontowe w otoczeniu kolegiaty w ramach projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Uniejów”, który samorząd realizuje we współpracy z Parafią pw. św. Floriana w Uniejowie. Jednym z etapów realizacji inwestycji są zlecone przez Burmistrza Józefa Kaczmarka badania wykopaliskowe prowadzone przez dr Annę Nierychlewską oraz Andrzeja Bartczaka, a te w miniony weekend wydobyły na światło dzienne z odmętów historii cenne znaleziska archeologiczne o dużej wartości historycznej dla Uniejowa.


zdjęcia z dnia: 2020.05.02